Webshop Eleveld Steenwijk
Aanmelden nieuwsbrief Eleveld Steenwijk
Eleveld Steenwijk

Fier! Fryslân

Fier!Fryslân


De opbrengst van de wijnactie 2013 Sorroptimisten gaat naar de Stichting Fier in Leeuwarden.
Fier is  een expertise-  en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Fier wil dit geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld.

Fier helpt slachtoffers, getuigen (vaak kinderen) van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld, maar ook de plegers. De omgeving, zoals buren, onderwijskrachten en familie, krijgt eveneens aandacht.

 

Waar nodig zorgt Fier voor anonieme opvang in een opvangtehuis, de Veilige Veste. Speerpunt zijn vrouwen, meisjes, kinderen en jongeren tot 18 jaar, omdat zij extra kwetsbaar zijn. Op dit moment worden er 60-70 meiden opgevangen.

 

Fier richt zich op een samenhangende aanpak van kindermishandeling en mensenhandel en wil ook een eigen Centrum Kinderhandel en Mensenhandel opzetten.

Dit centrum zal samenhangende en geïntegreerde hulp bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn van kinder- en mensenhandel. Het zal worden ondergebracht in een nieuw gebouw: De Garaasje. Dit gebouw komt op hetzelfde terrein als de Veilige Veste

De Garaasje kan pas gebouwd worden als er voldoende geld is van sponsors.